0:00 / 0:00

Samen staan we sterker in de strijd tegen kanker

Dr. Marc Peeters is diensthoofd oncologie van het UZA en coördinator van MOCA, het Multidisciplinair Oncologisch Centrum Antwerpen. Het MOCA streeft ernaar om elke patiënt tijdens zijn volledige traject persoonlijk bij te staan met onder anderen een maatschappelijk werker, psycholoog, verpleegkundig trajectbegeleider en diëtist. « Binnen het MOCA hebben we kanker in elf tumorclusters gegroepeerd, zodat we een structuur hebben die alle specialisten ter zake samenbrengt. Dankzij deze structuur kunnen alle betrokkenen een behandelingsstrategie uitstippelen die op maat gemaakt is van de patiënt. »

Multidisciplinair is het antwoord

10 jaar geleden kwam Dr. Peeters van het UZ Gent naar het UZA en besloot daar de organisatiestructuur van de dienst oncologie open te trekken. “Wij werken volgens een holistische aanpak om onze patiënten optimaal te kunnen begeleiden op hun weg naar genezing. Kankerbehandeling en -diagnose zijn niet van één dienst, het is een multidisciplinair gegeven. Je vindt in het MOCA niet enkel oncologen terug, maar een heel team van experten, gaande van psychologen tot datamanagers en schoonheidsspecialisten.”

“ Kankerbehandeling en -diagnose zijn niet van één dienst, het is een multidisciplinair gegeven. ”
— Dr Peeters

Bij het MOCA draait alles rond de patiënt. “In het MOCA speelt wetenschappelijk onderzoek een belangrijke rol, waarbij alles wordt verricht met het oog op de patiënt. Al het patiëntgerichte onderzoek koppelen we aan wetenschappelijk onderzoek om zo te zoeken naar de beste behandelingen voor onze patiënten.” Ten tweede focust het MOCA zich ook op innovatie binnen oncologie, niet alleen op vlak van medische behandelingen, maar ook in het gehele plaatje van de kankerbehandeling. “Eén van de zaken waar ik toch enorm trots op ben, is ons opvolgsysteem. We staan in direct contact met onze patiënten via gsm en zo kunnen zij ons makkelijk bereiken als er zich iets voordoet. Naargelang de intensiteit van de klacht nemen wij telefonisch contact met hen op om hen te adviseren om naar een dokter of het ziekenhuis te gaan.”

Daarnaast benadrukt Prof. Peeters ook het belang van nazorg. “Patiënten leven vandaag de dag langer met of na de ziekte. Daarom is het nog belangrijker om een focus te hebben op dat totaalplaatje. Het MOCA zet in op het stimuleren van bewegen bij patiënten, maar biedt ook psychologische hulp aan en helpt patiënten bij de werkhervatting na een tijd stil te hebben gezeten.” Bij het MOCA is toegankelijkheid dan ook een enorme prioriteit. Na hun behandelingen hebben (ex-)patiënten makkelijk toegang tot de diensten, zij het niet meer in het ziekenhuis, maar in het zorghotel. “Die ziekenhuisomgeving valt dan weg, wat het minder beangstigend maakt voor patiënten. Hierdoor zullen ze sneller terugkomen omdat ze niet telkens geconfronteerd worden met hun ziekte.”

 
“ Het lijkt me dan ook van enorm belang om een netwerkstructuur te creëren waarbij kennis en expertise efficiënt gedeeld kan worden. ”
— Dr Peeters

Een dokter met een toekomstvisie

Als we Dr. Peeters naar zijn toekomstvisie rond oncologie vragen, is hij duidelijk. “Volgens mij moeten we de organisatie van oncologie volledig wijzigen. We komen op een punt waarop bepaalde types tumoren in kleine stukjes worden gekapt en de mutaties veel specifieker worden. Daardoor heb je verschillende behandelingen nodig en niet elk oncologisch centrum heeft daar de middelen voor. Het lijkt me dan ook van enorm belang om een netwerkstructuur te creëren waarbij kennis en expertise efficiënt gedeeld kan worden.” Zo ziet de dokter het belang ervan in kleinere ziekenhuizen te koppelen aan referentieziekenhuizen die hen kunnen coachen en diensten die ze nodig hebben, aanbieden.

Voor Dr. Peeters is een netwerk niet alleen belangrijk voor ziekenhuizen, maar ook voor patiënten. “Je moet outside of the box denken. Als ik merk dat een patiënt nood heeft aan psychologische hulp, dan laat ik dat uiteraard over aan een psycholoog. Dat is ook dokter zijn: je patiënten doorverwijzen naar de juiste experten.” Hij vindt het belangrijk dat er een netwerk is waarop patiënten kunnen terugvallen, en niet alleen hun dokter. “Er is vaak nog die uitspraak ‘dat is mijn patiënt’, dat strookt niet met mijn visie. Ik zal altijd mijn uiterste best doen voor ‘mijn’ patiënten, maar ik ben er niet continu en heb ook niet op alles een antwoord. Een team van experten is sterker dan één arts op zich.”

Beweging als genezende factor

“Laat het duidelijk zijn: bewegen is voor iedereen belangrijk. Zowel gezonde mensen als kankerpatiënten zouden genoeg moeten bewegen, waardoor de kans op kanker (herval) vermindert.” Verschillende studies tonen aan dat bewegen de kans op kanker aanzienlijk vermindert, als ook de kans dat kanker terugkomt. Daarom stimuleert Dr. Peeters zijn patiënten om voldoende te bewegen, wat niet noodzakelijk intensief sporten moet zijn, het zit ook in kleine dingen. “Ik vraag mijn patiënten: ‘wat deed je hiervoor qua beweging?’ Als ze zeggen dat ze vroeger elke dag een blokje rond wandelden, dan raad ik hen aan om dat gewoon te blijven doen. Lukt dat niet volledig? Dan is het zo, maar dan hebben ze toch bewogen en stellen ze zichzelf een nieuw doel voor volgende keer.”

“ Laat het duidelijk zijn: bewegen is voor iedereen belangrijk. ”
— Dr Peeters

Om beweging in de kijker te zetten organiseert het MOCA in 2020 drie initiatieven. Zo begeleiden ze mensen bij het trainen voor een sportuitdaging ‘Endorfine’, maar organiseren ze ook initiaties golfsurfen om binnenkort naar het buitenland te trekken. “In 2020 willen we ook op 18 maanden tijd 18 patiënten trainen om 18 holes te kunnen spelen. Je zou het niet denken, maar je moet echt heel goed getraind zijn voor golf.”

 

Het mag gezegd worden: Dr. Marc Peeters heeft een klare kijk op de oncologie van de toekomst. “Willen we de kwaliteit van de zorg garanderen, dan moeten we een netwerk uitbouwen waar patiënten alle mogelijke expertises die ze nodig hebben makkelijk terugvinden. Multidisciplinariteit is het antwoord.”

 

‘Switch to Hope’ is een initiatief van de volgende organisaties met de steun van Bristol-Myers Squibb: Borstkanker Vlaanderen, CMP Vlaanderen, European Cancer Patient Coalition (ECPC), Hodgkin en non-Hodgkin vzw, Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen, Melanoompunt, Mymu, Stichting Tegen Kanker, Talkblue Vlaanderen en Vie et Cancer.

Privacy | Social media guidelines ONCBE18NP04568-01